Filozofie: kosmický tanec hmoty a ducha + meditační cvičení

26.07.2018
Samsára - kruh znovuzrození a smrti
Samsára - kruh znovuzrození a smrti

Jak barevný a pestrý náš život je! Často pospícháme za nějakým cílem a nemáme ani čas ocenit jeho tajemnost a krásu.
A tak si běžíme, chvíli radostně, chvíli vystresovaně a chvíli lapeme po dechu a rozhlížíme se kde to vlastně jsme. Klopýtáme přes překážky a odhazujeme z cesty vše nepohodlné, občas přemýšlíme jaký to má všechno smysl a občas máme užuž chuť na vše se vykašlat, než popadneme dech a běžíme ten svůj maraton zase dál. Trošku jako ti křečci v kolečku. My lidé jsme vlastně docela srandovní, že? Hlavně když na pokraji sil, s hrozným vypětím a velkými nervy utíkáme vstříc svému vysněnému pohodlí a štěstí.

Celý náš život je vlastně jedna velká snaha o získání či udržení pocitu spokojenosti, hojnosti a klidu. Každý si pod těmito pojmy představuje něco jiného, každý tam volí jinou cestu, všichni ale společně zapomínáme, že svět má i svou druhou tvář. Tu kterou nechceme vidět. Není jen slunce, není jen den a není možné být vždy šťastný a naplněný. A tak chvíle klidu střídají krize a zmatky, zdraví je vždy proloženo nějakou tou nemocí a to vše se mění tak jistě, jako denní doby a roční období. Žijeme ve světě dualit, kde se yin a yang neustále točí.

Na jógu přicházíme hledat rovnováhu - učíme se oceňovat vše pozitivní a přijímat to negativní. Naší největší lekcí je pochopení, že i negativní stránky života mají svůj smysl a učí nás mnohdy více než ty pozitivní. Budeme-li ale chtít, jógová filozofie nás povede dále, za dualitu a rovnováhu do říše tajemných teorií o podstatě světa.

Teorií dualit se zabývají Bhagavadgíta a také stará indická škola sánkhja, ze kterých jógová filozofie vychází. Dle této filozofie na světě existují dva základní principy, které tvoří celý vesmír. Jsou jimi duch - puršua a hmota - prašti, kteří se spojili ve věčném tanci a dali vzniknout životu jak ho známe. Puršua sídlí v prakrti, udržuje ji, oživuje ji a skrze ni poznává sám sebe.

Puršua je věčný a neměnný, nemá počátek ani konec. Je to duch, vědomí sebe, čirá existence - to co tvoří podstatu každého z nás. Dle sánkhji má každý svého jedinečného ducha a neexistuje žádné nadvědomí - nic co by jednotlivé duše spojovalo. Dle jiných škol lze rozlišit individuální vědomí každého z nás - átmana a nadvědomí (čirou existenci, nepersonifikovaného boha) - bráhmana, kteří jsou nakonec jedno a totéž a není mezi nimi žádný rozdíl. Átman je jako kapičky vody, které splývají v oceán (bráhman).

Prakrti je příroda - hmota, která je v neustálém pohybu a její podstatou je změna. Chybí jí vědomí sebe sama. I ona je věčná, i když na sebe bere různé podoby a tváře, které jsou pomíjivé. Její proměnlivost způsobují guny - tři vlákna, ze kterých je utkaná. Ve své podstatě jsou to síly neutrální, jejich kolísající nerovnováha v nás samotných se však může jevit jako překážky na cestě. Guny společně jsou jako základní barvy, jejichž mícháním vzniká celá další paleta.

  • Tamas symbolizuje pasivitu, letargii, netečnost. Je to síla, která nás drží při zemi a dává nám stabilitu, ovšem její přebytek vede k neschopnosti cokoliv dělat, drží nás v omamující temnotě, nevědomosti a ignoraci, na nižších stupních vývoje.
  • Radžas je protipólem tamasu a symbolizuje aktivitu, vášeň, dynamiku. Je to síla evoluce, která nás žene kupředu, umožňuje nám tvořit, prožívat a jednat. Její přebytek vede k chamtivosti, chaosu a agresi.
  • Sattva symbolizuje rovnováhu, světlo a spokojenost. Je to síla moudrosti a pochopení. Pokud nás nepolapí ve svůdných pocitech štěstí a ezoterického vševědoucna, bude nám svítit na cestu k hlubšímu poznání a pochopení podstaty světa. Je cestou ven z bludných kruhů. 

Puruša sídlí v prakrti, jedná působností gun a v důsledku toho máme zážitky radosti a bolesti. Věz, že svrchovaný puruša je v tomto těle jako poznávajíci, udržovatel a uživatel, velký neprojevený pán, který řídí všechno. Kdo takto poznal puruša a prakrti a porozuměl působení gun je osvobozen od nových zrození, ať žije jakkoliv. Bhagavadgíta, zpěv 13.

Celou tuto filozofii na běžných lekcích jógy krásně shrnují dvě gesta - mudry. Čin mudra (mudra vědomí) míří dlaní dolů, kdežto džňána mudra (mudra vědění) míří dlaní vzhůru. Ukazováček zde představuje individuální vědomí (átman), palec pak kosmické vědomí (bráhman). Spojení ukazováčku a palce symbolizuje cíl jógy - spojení individuální duše s božskou duší, absolutnem. Tři natažené prsty představují guny, se kterými se cestou musíme popasovat. Mezi uváděné účinky těchto muder patří pročištění mysli, zlepšení koncentrace a vzhledem ke své symbolice nás také vede po naší pomyslné cestě k jógovému cíli.

Meditační cvičení

Posaďte se do pohodlného sedu s rovnou páteří. Dlaně si opřete o kolena, spojte ukazováček a vytvořte čin nebo džňána mudru. Uvědomte si jejich symboliku. Uvolněte všechno napětí a vyprázdněte mysl. Odložte věčný vír myšlenek a věnujte svou plnou pozornost pravidelnému hlubokému dýchání. Setrvejte aspoň 5 - 10 minut.

Až se zakotvíte v přítomnosti, vaše mysl se uklidní a mozkové vlny zpomalí, položte si následující otázky:

  • V jaké míře je v mém životě obsažen tamas?
  • V jaké míře je v mém životě obsažen radžas? 
  • A v jaké míře sattva? 

Nehledejte otázky na tyto odpovědi. Nespouštějte opět analytickou část mysli, kterou jste pracně vypínali. Pouze je položte a pozorujte, zda-li vám vaše vnitřní moudrost nějaké zajímavé odpovědi a myšlenky nabídne.

Až budete připraveni, přeneste pozornost na své já. Na vědomí své existence, svou duši, energii, která oživuje vaše tělo. Propojte se svou podstatou a pokuste se setrvat v tomto milém a příjemném setkání tak dlouho, jak jen to půjde.

Všichni jsme jako kapky v jednom velkém oceánu. Společně oceán tvoříme a v každém z nás se celý zrcadlí. Uvědomte si své propojení se všemi lidmi na Zemi, se všemi zvířaty, se vším co v sobě také nese dar života. Uvědomte si propojení s celým vesmírem, se vším co existuje. Jednota, unie, jóga.

Vyšlete pozitivní energii všem bytostem. Čím více dáváme, tím více jí máme :)
Lokah Samastah Sukhino Bhavantu - Kéž jsou všechny bytosti šťastné. Nechť mé myšlenky, slova a činy k tomuto přispějí. 

Toto meditační cvičení si můžete také přehrát z youtube, nebo Vám jej ráda zašlu jako mp3. V nahrávce jemně povedu Vaši pozornost na jednotlivé prvky čin mudry a poté vždy poskytnu 3 - 5 minut ticha pro Vaši meditaci. Nenechte se proto vyvést z míry, když bude delší dobu ticho. Ticho je totiž v dnešním světě lék, balzám pro mysl.
Doporučeno zvláště pro meditující začátečníky a pro všechny, kteří rádi myslí na čas :)