Jak a proč pěstovat vděčnost?

07.04.2023

Vděčnost je schopnost ocenit vše, co nám život přináší. Je to postoj mysli a srdce, který nás učí být šťastní s tím, co máme, namísto toho, abychom se neustále strhaně hnali kupředu za věcmi, kterých si nakonec ani nedokážeme vážit. Prociťování vděčnosti nám pomáhá se v životě zastavit a pozitivně ladit mysl. Čím více prostoru věnujeme vděčnosti a spokojenosti, tím méně prostoru zbývá negativním myšlenkám.

Jak často se takto během dne dokážeme zastavit a všímat si maličkostí? Teplá voda přímo doma, pohodlná postel v bezpečném zákoutí, stůl plný rozmanitých jídel - to všechno je pro nás taková samozřejmost, že ji téměř ani nevnímáme, zatímco nešťastně doufáme, že koupě té či oné kabelky (kurzu, dovolené) nám konečně přinese radost. Jak často poděkujeme lidem ve svém okolí za jejich laskavost či pomoc? Jak často oceňujeme naše přátele a rodinu za to, jak jsou úžasní? A v neposlední řadě také sebe samotné - naše talenty, schopnosti, zdraví a život.


Co kdyby ses zítra probudil jen s tím, za co jsi dnes životu poděkoval?

Vděčnost byla vždy nedílnou součástí náboženství skrze modlitby. Téměř všechny kultury po celém světě mají spoustu tradic, rituálů a oslav spojených s vděčností. Například dožínky jsou krásným příkladem oslavy hojnosti úrody.
V dnešní době se však prožitky vděčnosti nenápadně ztrácí v nátlaku na konzumní způsob života, ke kterému nás neustále vede všudypřítomná reklama.
Jak vděčnost do svého života vrátit? Pomoci nám mohou například následující techniky.

Nástěnka vděčnosti

Vytvořte si nástěnku, která bude vždy na očích. Připněte si fotografie a obrázky lidí, věcí či míst, kterých si ceníte. 

Mapa vděčnosti

Vytvořte si myšlenkovou mapu věcí, za které jste vděční a které Vás činí šťastnějšími.  Ke každému bodu přidejte podbody jak s danou věcí trávit co nejvíce času (např. rodina ->výlety, společné hraní her; plavání -> koupit si permanentku, v kalendáři si vyhradit prostor)

Meditace vděčnosti

Nastavte si budík na čas, po který chcete meditovat. Pohodlně se usaďte a začněte zhluboka dýchat. Chvíli pozorujte jen dech. Za co jste vděční? Nechte myšlenky přicházet a nijak se do nich nenechte vtahovat. Zaměřte se na hřejivý pocit vděku. Koncentrujte se na něj podobně jako na dech, a zkuste v něm setrvat tak dlouho, jak si jen budete přát.

Seznam vděčnosti

Napište si seznam deseti věcí, za které jste vděční a proč. Můžete si jej připnout na nástěnku či lednici a mít jej na očích. Vždy když budete prožívat těžké chvíle, obraťte se k seznamu vyberte si co nejvíce bodů, kterým ten den budete moci věnovat čas. 

Deník vděčnosti

Z psaní deníku si vytvořte rituál. Například vždy před spaním, po snídani... Každý den si zapište 1-3 věci, které Vám dnes udělaly radost. Čím více věcí si určíte zapisovat, tím intenzivněji se budete během dne muset soustředit na pozitivní věci, které v životě máme.

Dopis vděčnosti

Napište dopis milované osobě, které si vážíte. Napište vše za co jste jí vděční a v čem je úžasná.

Jóga 

Zacvičte si s vděčností ke schopnostem svého těla, díky kterému můžeme prožívat život na tomto krásném světě. Oceňte každý pohyb a nádech, který Vaše tělo vykoná.


Zkusme do svého života vnést více vděku.  Je to dar, který dokáže z obyčejných chvil udělat neobyčejné. Tento dar můžeme kdykoliv věnovat sobě či druhým. Má obrovskou moc dělat krásnějším nejen svět kolem nás, ale i uvnitř nás.