Zamyšlení: na počátku byla vibrace...

28.03.2023

"Pokud chcete nalézt tajemství vesmíru, přemýšlejte v pojmech energie, frekvence a vibrace." Nikola Tesla 

Vibrace je základním principem vesmíru. Vše, co existuje má svou vlastní frekvenci a rezonanci. A to nejen hmotné objekty, ale také myšlenky či emoce.  Vibrace je čistá energie. Bez ní bychom byli jen částečky hmoty poletující bez ladu a skladu pustým vesmírem.

Nejnovější vědecké teorie jsou pozoruhodně podobné náboženským a filosofickým teoriím, které vznikly před tisíci lety. Teorie superstrun předpokládá, že základní částice jsou ve skutečnosti jednorozměrné struny, které různými způsoby vibrují v jedenáctidimenzionálním prostoru. Tato teorie je stále ještě v zárodku ale předpokládá se, že by mohla sjednotit teorii relativity a kvantovou mechaniku, které jsou jinak neslučitelné. 
Vibrace tedy mohou být klíčem k pochopení reality na různých úrovních existence. 

Jedním z nejstarších a nejsilnějších symbolů vibrace je Aum (Óm). Hinduisté i buddhisté věří, že zvukem vibrace AUM byl stvořen vesmír a vše tímto zvukem do dnešních dnů vibruje - např. atomy v našem těle. 

I dle křesťanství byl svět stvořen zvukem (slovem). V evangeliu podle Jana se píše: "Na počátku bylo Slovo a Slovo bylo u Boha a Sloco bylo Bůh." Slovo se zde chápe jako logos, neboli tvůrčí princip božské moudrosti. Slovo je také spojováno s Ježíšem Kristem jako vtělením Božího slova.

V józe se můžete často setkat se zpíváním manter. Jedná se o posvátné zvuky či slova, která mají speciální význam. Mantry se opakují nahlas nebo v duchu a mohou být součástí meditace či motlidby. 
AUM bývá na lekcích jógy nejčastější a nejoblíbenější mantrou. Vibrační lázeň promasíruje buňky v celém těle, stáhne pozornost od každodenních starostí do klidu svého nitra a provzdušní celé plíce. Vibrace se šíří až k nejhlubším tkáním a nervovým buňkám, kde se zvyšuje krevní oběh. 

Zajímavá je také symbolika jednotlivých složek AUM. Odrážejí se nám zde tři důležité aspekty:

A - symbolizuje stvoření, začátek (Brahma). Stav bdělosti, vědomí, kdy jsme si vědomi vnějšího světa prostřednictvím smyslů.
Při zpěvu jej prociťujeme v oblasti břicha. Vibrační automasáž orgánů příznivě působí na žlázy s vnitřní sekrecí. 
U - růst, zrání, udržení (Višnu). Stav snu, podvědomí, kdy si uvědomujeme svůj vnitřní svět prostřednictvím myšlenek, představ a snů.
Vibrace prociťujeme v oblasti hrudníku, kde jsou masírovány všechny kosti hrudního koše a jemné membrány plicních sklípků. Zlepšuje se schopnost výměny dýchacích plynů, prodlužuje se výdech a zvyšuje vitální kapacita plic.
M - konec, zničení (Šiva). Stav hlubokého spánku, nevědomí, kdy si neuvědomujeme ani sebe sama.
Vibrace prociťujeme v oblasti hlavy, kde jsou masírovány mozkové nervy.
ticho - symbolizuje přesah za cykly začátků a konců, zrození a smrti (transcendece)

Každý tento aspekt má v hinduismu svého Boha, který jej symbolizuje. Výsledkem je božská trojice trimútri. Nepřipomíná Vám to nejsvětější trojici z křesťanství? Ano, je zajímavé, kolik podobných myšlenek a mýtů sdílejí světová náboženství.

Už se asi nedozvíme jak to všechno začalo, ovšem účinky vibrací - hudby známe velmi dobře. Vzpomenete si, jak Vám na koncertě pronikala hlasitá hudba až do morku kostí a jakoby udávala rytmus srdce? A jak jednoduše ovlivníme své emoce výběrem vhodné melodie? A jak milujeme ten pocit, když se nám chce samou radostí zpívat?

Jedno je jisté - zvuk i slova mají obrovskou moc. A vycházejí přímo z dechu, který je základem našeho života.